Financiële partners

Het initiatief van het Odensehuis had geen doorgang kunnen vinden zonder de steun van de diverse donateurs en sponsoren. Onze sponsoren zijn:

Skanfonds 

Het Skanfonds maakt zich sterk voor mensen in kwetsbare situaties. Het Odensehuis is vernieuwend in z’n opzet en biedt een fijne plek aan ouderen met lichte dementie. De mogelijkheid voor ontmoeting en contact draagt bij aan hun zelfredzaamheid. Daarom steunen we het Odensehuis van harte!

Algemeen Diaken Gezelschap 

Fundatie van Luden Stoutenburg Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Netwerk Dementie Groningen www.dementiegroningen.nl/

Provincie Groningen 

Fonds Sluyterman van Loo

RCOAK 

Fonds Nuts Ohra

Fonds NutsOhra heeft het Odensehuis financieel gesteund omdat dit inloophuis mensen met dementie en hun naasten een plek geeft waar ze even zichzelf kunnen zijn, los van alle medische ballast.

 

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

 

Samen bereik je meer dan alleen." Bij de Rabobank is dit het belangrijkste kernbeginsel dat ons blijft inspireren. Daarom ondersteunen we initiatieven op het gebied van zelforganisatie die bijdragen aan het welzijn van mensen, zoals het Odensehuis Groningen.”

 Rabobank

 

Het Oranje Fonds is er voor sociale initiatieven in ons Koninkrijk en steunt het Odensehuis dan ook van harte in hun ambitie om het verschil te maken voor licht dementerenden en hun mantelzorgers. Deze inzet en die van vrijwilligers maakt dat ontmoeting en deelname aan de maatschappij voor beide doelgroepen een nieuwe vorm krijgt.

 

De Stichting CSA geeft om mensen met een beperking.

VSBfonds ondersteunt projecten die zich richten op mensen die niet vanzelfsprekend meedoen in de samenleving, zoals mensen met een chronische ziekte of beperking, jongeren zonder veilige thuisplek of ouderen zonder sociaal vangnet. We dragen graag bij aan projecten die tot doel hebben mensen met elkaar in contact te brengen en kwetsbare groepen sociaal sterker te maken, zodat ze mee kunnen doen aan het sociale en economische leven.

 

• VSB fonds
• Oranjefonds
• Emmaplein Foundation
• Steunfonds CSA
• Roode of Burgerweeshuis fonds  • lettergrootte