Info over het Odensehuis en activiteiten

 Informatie over hoe het Odensehuis Groningen is georganiseerd en wat bepaalde activiteiten inhouden.  • lettergrootte
  • Ondersteuningsgroep
  • Bewegen met Lonneke
  • Gedachtenkamer
  • Klankmomenten
  • Muziekmiddag
  • Organisatiestructuur


Bewegingsworkshop

In het Odensehuis Groningen vinden regelmatig bewegingsworkshops plaats. Tijdens de workshops stimuleert sportleider Lonneke Jansen alle aanwezigen om onder begeleiding van muziek in beweging te komen. De vrolijke activiteit vindt meestal plaats op dinsdagmiddag en is gericht op coördinatie-oefeningen.

 

Met plezier bewegen

Uit onderzoek blijkt dat de achteruitgang van de geestelijke en lichamelijke vermogens van mensen met beginnende dementie kunnen worden beperkt door de hersenen in beweging te brengen en te prikkelen.. Het doel van de bewegingsoefeningen is om het hele lichaam te activeren zonder de nadruk op het bewegen te leggen. Door met plezier in beweging te komen hoeven de participanten even nergens aan te denken. De oefeningen voorkomen stijve en vastzittende spieren en kunnen zorgen voor ontspanning en een voldaan gevoel.

Praktijk

De bewegingsworkshop heeft meestal een vaste opbouw en bestaat uit een warming-up, een eenvoudige staande of zittende activiteit en een afsluiting. Bij lichamelijke klachten of beperkingen kan de workshop worden aangepast. Met stevige schoenen voor optimale grip en balans kunnen de participanten volledig aan de workshop deelnemen. Zonder stevige schoenen niet, of slechts zittend. Iedereen kan op zijn of haar eigen manier meedoen. Tijdens de bewegingsworkshop is niks verplicht en staat de plezierige beleving voorop.

Meer informatie

De bewegingsworkshop vindt eens per twee à drie weken plaats op dinsdag van 14:00 tot 15:30 uur. Iedereen is van harte welkom in de woonkamer van het Odensehuis Groningen. Raadpleeg voor meer informatie de agenda of neem voor meer informatie over de bewegingsworkshops contact op met het Odensehuis Groningen. Telefoon: 050-230 3252. E-mail: info@odensehuisgroningen.nl

 

Opbouw van de bewegingsworkshop

De bewegingsworkshop heeft meestal een vaste opbouw en bestaat uit een warming-up, een eenvoudige staande of zittende activiteit en een afsluiting.

Warming-up

Tijdens de warming-up kunnen de participanten even aan de omgeving wennen, warm worden en zich ontspannen. Onder begeleiding van de muziek wordt er gerekt en gestrekt en wordt er eventueel een yoga- of ademhalingsoefening gedaan. Na de warming-up volgt er een eenvoudige staande of zittende activiteit.

Staande activiteit

De staande activiteit wordt vaak samen met de hele groep uitgevoerd. Iedereen doet op zijn of haar eigen manier mee. Vaak wordt de groep in tweetallen verdeeld, krijgt elk duo een opdracht en wordt er tussendoor van samenstelling gewisseld. Deze staande activiteit kan worden vervangen door een zittende activiteit.

Zittende activiteit

De zittende activiteit wordt vaak in een kring uitgevoerd. De ervaring van de participanten en het plezier dat zij aan een makkelijke vorm van bewegen hebben staat in deze activiteit centraal. In een gemoedelijke sfeer is het bewegen zonder het bewustzijn van het sporten belangrijk. Deze zittende activiteit kan worden vervangen door een staande activiteit.

Afsluiting

De afsluiting vindt vaak plaats onder begeleiding van dezelfde muziek als in de warming-up of andere muziek waaraan de participanten veel plezier beleven. Tijdens de afsluiting wordt er gerekt en gestrekt. Soms wordt de activiteit afgesloten met een ontspanningsoefening. De inhoud en lengte van de afsluiting is afhankelijk van de nog aanwezige spanningsboog bij de deelnemers van de workshop.

 

De Gedachtenkamer.
De Gedachtenkamer in Het Odensehuis wordt financieel ondersteund door het RCOAK en is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, waar ruimte is voor de gedachten en gevoelens die dementie met zich meebrengen.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt u uitgenodigd om te vertellen wat u bezighoudt en hoe u zich voelt. Ook maakt u eenvoudige creatieve opdrachten. Daar heeft u geen ervaring of talent voor nodig.

De onderwerpen waar we ervaringen over uitwisselen zijn divers en komen voort uit wat er bij u leeft. We praten bijvoorbeeld over afhankelijkheid en zelfstandigheid, over het verleden en de toekomst en over gevoelens van boosheid en verdriet. Daarna gaan we aan de slag met materialen zoals kleurpotlood, wasco, verf of klei.
Een opdracht is het beschilderen en vullen van ‘het positieve doosje’ en ‘het zorgendoosje’. Wanneer u aan het werk bent, bent u minder in gedachten maar maakt u meer contact met uw gevoel en uw beleving. U bepaalt zelf hoe u het werkstuk vormgeeft, ù heeft de regie. U doet nieuwe ervaringen op en kunt even kleur aan uw bestaan geven. Het resultaat van het werkstuk is zichtbaar, iets waar u trots op kunt zijn.

Al pratende en werkende maakt u kennis met andere mensen met dementie. U wisselt ervaringen uit, u kunt herkenning ervaren, u kunt elkaar steunen. Er is ruimte voor uw persoonlijke verhaal, er is ruimte voor het gezamenlijke verhaal.

De bijeenkomsten zijn gratis en vinden tweewekelijks plaats op woensdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.
U bent welkom vanaf 10.00 uur. Het is niet nodig om zich van te voren aan te melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Odensehuis Groningen.
We zijn bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
Telefoonnummer: 050-230 32 52 of 06-45 37 39 32
E-mail:info@odensehuisgroningen.nl

 

Begeleiders in de gedachtenkamer zijn: Johanna Hemstra en Cilly Limberger

     

Klankmomenten

 

Een activiteit waarbij u kunt luisteren en spelen op verschillende instrumenten, waarvoor geen speelervaring nodig is. We improviseren op drums, ratels en andere instrumenten. Het aanbod is gevarieerd. Laat u verrassen.

Een terugkerend element is het klankschalenconcert van Cilly.

 

Klankschalen zijn unieke muziekinstrumenten uit het Himalayagebied. Laat u heerlijk meenemen en ontspannen met de zachte, zwevende klanken.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met Marjolein Hoolsema: 050 230 32 52 of Cilly Limberger: 050 525 72 43

 

www.samenklank.nl

 

 Muziek op Woensdagmiddag.

 

Op woensdagmiddag van 14 tot 16 uur is er in het Odensehuis een muziekmiddag.

De bedoeling van deze middag is om samen naar muziek te luisteren en gezellig bij elkaar te zijn. Vaak wordt er gezongen en ook gaan regelmatig de beentjes van de vloer.

We kunnen alle soorten muziek laten horen en de daar bijpassende beelden laten zien. We hebben een piano en verschillende andere muziekinstrumenten.

Ook zorgen we voor een lekker kopje koffie of thee.

 

Iedereen is van harte welkom: je hoeft niks, maar je mag lekker van muziek genieten!

Mijn naam is Babs en samen met Joke verzorgen we de muziekmiddag.

Kom een keertje langs: we hebben een leuke groep woensdagbezoekers en vinden het ook leuk om nieuwe mensen te ontvangen!

 

Tot ziens?

Babs en Joke

 

     

Verschillende enthousiaste medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in om het Odensehuis een warm welkom voor u te laten zijn. Naast een aantal vrijwilligers zetten een coördinator en een projectleider zich in voor een gevarieerd programma. Maak hier kennis met de vrijwilligers, het bestuur, de leiding en de raad van advies.

Vrijwilligers
Margreet Tangerman, Joke Stadhouder, Gré Gorter, Aafke Harmsma, Koos Batenburg, Jenne Aakster, Odette Poort, Babs Beukema, Cilly Limberger, Lonneke Jansen, Clara Boertjens, Anna de Hoog, Jaap Corstiaanse, Geert Willem Klasens, Johanna Hemstra, Gerda de Jong, Hans Zuur, Wille Bons, Max Rosendahl.

Stagiaires
Melissa Meijer, Lars Anker, Amra Gashi, Renee Dijkema, Omnia, Manouk Buter 

Vrijwilligersgroep (1/7/2016) 

Dagelijkse leiding
Marjolein Hoolsema (coördinator)

Bestuursleden
Henk Yspeert (voorzitter), Jan Schlaman (penningmeester), Flip Roordink (lid), Karin Volten (lid), Marjolein Hoolsema (lid)

Raad van advies
Els van der Veen (coördinator netwerk dementie Groningen), Gerbrand Izaks (coördinator Universitair centrum Oudergeneeskunde), Roelf Schoenmaker (manager Lentis)

     

Marjolein Hoolsema